Практичний курс з
BAS Бухгалетерії та КОРП
• Налаштування та початкові залишки • ПДВ
• Імпорт та експорт • Основні засоби • Зарплата
• Виробництво продукції та послуг • Закриття періоду


Автор курсу: Євген Ганчев
Практичний унікальний формат навчання
Підприємство з операціями
Ми розберемо всі можливості програми на реальних прикладах з практики. Ми будемо вести облік реального підприємства.
BAS для навчання та практики
Ви отримаєте доступ на 3 місяці до BAS Бухгалтерія або BAS Бухгалтерія КОРП для виконання практичних домашніх завдань
120+ відеоуроків
Навчання проходить по відеоуроках, в яких я прямо на екрані показую крок-за-кроком "що", "де" та "як" заповнювати і пояснюю кожний свій крок
PDF-інструкції до кожної теми
Кожну тему Ви отримаєте в форматі покрокової інструкції у PDF зі скрін-шотами та текстовими інструкціями
Відповіді на питання у Facebook
Відповіді на всі питання по роботі BAS, які будуть у Вас виникати, можна буде отримати в закритій групі для учасників навчання у Facebook, де я особисто буду спілкуватись з кожним
Фінальний іспит та pdf-Сертифікат
Післе навчання Ви зможете перевірити свої знання та отримати Електронний Сертифікат про успішне проходження навчання
Практичний унікальний формат навчання
Підприємство з операціями
Ми розберемо всі можливості програми на реальних прикладах з практики. Ми будемо вести облік реального підприємства.
BAS для навчання та практики
Ви отримаєте доступ на 3 місяці до BAS Бухгалтерія або BAS Бухгалтерія КОРП для виконання практичних домашніх завдань
120+ відеоуроків
Навчання проходить по відеоуроках, в яких я прямо на екрані показую крок-за-кроком "що", "де" та "як" заповнювати і пояснюю кожний свій крок
PDF-інструкції до кожної теми
Кожну тему Ви отримаєте в форматі покрокової інструкції у PDF зі скрін-шотами та текстовими інструкціями
Відповіді на питання у Facebook
Відповіді на всі питання по роботі BAS, які будуть у Вас виникати, можна буде отримати в закритій групі для учасників навчання у Facebook, де я особисто буду спілкуватись з кожним
Фінальний іспит та pdf-Сертифікат
Післе навчання Ви зможете перевірити свої знання та отримати Електронний Сертифікат про успішне проходження навчання
Програма курсу
Модуль 1. Налаштування обліку та початкові залишки
1.Налаштування програми
1.1. Введення в BAS Бухгалетерії: довідники, регістри відомостей, регістри накопичення,
стандартні звіти
1.2. Створення користувачів та їх права
1.3. Налаштування персональних параметрів та зовнішнього вигляду програми
1.4. Створення організації та її підрозділів
1.5. Налаштування параметрів обліку
1.6. Налаштування облікової політики та дати введення початкових залишків

2.Введення початкових залишків
2.1. Основні засоби та нематеріальні активи
2.2. ТМЦ та незавершене виробництво
2.3. Грошові кошти в касі та банку
2.4. Витрати майбутніх періодів
2.5. Статутний капітал та нерозподілений прибуток
2.6. Розрахунки з покупцями та постачальниками, в т. ч. валюті
2.7. Розрахунки з працівниками
2.8. Розрахунки з підзвітними особами

3.Загальний функціонал
3.1. Формування статутного капіталу ручними операціями
3.2. Механізм типових ручних операцій
3.3. Видалення довідників та документів з бази
3.4. Резервне копіювання
Модуль 2. Розрахунки з постачальникам + ПДВ
1.Налаштування розрахунків з постачальниками

2.Придбання товарів та запасів
2.1. Формування доручення для отримання товарів
2.2. Придбання товарів та запасів на умовах післяоплати + ПДВ
2.3. Придбання товарів та запасів на умовах повної передоплати + ПДВ
2.4. Придбання товарів та запасів на умовах часткової передоплати + ПДВ
2.5. Друк ТТН (Товаро-транспортної накладної)
2.6. Надходження додаткових витрат за доставку товарів, митного брокеру та ін.
2.7. Повернення товарів постачальникам + ПДВ

3.Придбання послуг різного призначення
3.1. Придбання послуг з різним призначенням витрат
3.2. Придбання послуг для НЕ господарської діяльності + ПДВ
3.3. Витрати мабутніх періодів

4.Звірка та коригування розрахунків
4.1. Формування акта звіряння розрахунків
4.2. Взаємозалік заборгованостей
4.3. Відступлення права вимоги заборгованності (перенесення боргу)
4.4. Формування резерву безнадійної заборгованості та її списання
4.5. Зміна (формування) заборгованності (виправлення помилок)

Модуль 3. Розрахунки з покупцями + ПДВ
1. Ціноутворення в BAS та знижки

2. Налаштування схем реалізації товарів та послуг

3. Реалізація товарів
3.1. Реалізація товарів на умовах післяоплати + ПДВ
3.2. Реалізація товарів на умовах повної передоплати + ПДВ
3.3. Реалізація товарів на умовах часткової передоплати + ПДВ
3.4. Повернення товарів від покупців + ПДВ
3.5. Реалізація товарів нижче собівартості + ПДВ
3.6. Реалізація товарів в інших одиницях виміру, налаштування коефіцієнтів номенклатури

4. Роздрібна торгівля + ПДВ

5. Комісійна торгівля
5.1. Облік комісійної торгівлі у Комітента + ПДВ
5.2. Облік комісійної торгівлі у Комісіонера + ПДВ

Модуль 4. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД)
1. Налаштування ВЕД та розрахунків з митницею

2. Імпортні операції
2.1. Придбання валюти
2.2. Імпорт товарів на умовах післяоплати та ВМД з різними ставками мита
2.3. Імпорт товарів на умовах повної передоплати та ВМД
2.4. Імпорт товарів на умовах часткової передоплати та ВМД
2.5. Імпорт послуг (з різним місцем постачання)

3. Експортні операції
3.1. Експорт товарів на умовах післяоплати + ПДВ
3.2. Експорт товарів на умовах повної передоплати + ПДВ
3.3. Експорт товарі на умовах часткової передоплати + ПДВ
3.4. Експорт послуг (з різним місцем постачання)
3.5. Продаж валюти

Модуль 5. Каса, авансові звіти та інші розрахункові операції
1. Інші банківські операції
1.1. Перерахування між рахунками підприємства, в т. ч. на рахунок СЕА ПДВ та на корпоративну картку
1.2. Інше списання: перерахування РКО, ПДВ у бюджет та інше
1.3. Розрахунки за короткостроковими кредитами
1.4. Інше надходження коштів: відсотки з банку та інше
1.5. Конвертація EUR в USD

2. Касові операції
2.1. Операції з оприбуткування готівки з каси банку та внесення готівки в банк
2.2. Інші операції в касі, в т. ч. фінансова допомога
2.3. Формування касових книг за особовими підрозділами

3. Авансові звіти
3.1. Придбання ТМЦ через підзвітну особу
3.2. Оплата рахунків підприємства через підзвітну особу
3.3. Відрядження за кордон без авансу
3.4. Видача авансу та відрядження за кордон

Модуль 6. Облік Необоротних та Нематеріальних активів
1. Основні засоби
1.1. Придбання основних засобів та формування їх первісної вартості
1.2. Введення в експлуатацію Основного засобу з прямим методом нарахування амортизації
1.3. Введення в експлуатацію Основного засобу з виробничим методом нарахування амортизації
1.4. Комплектація Основних засобів з декількох комплектуючих
1.5. Поточний ремонт основних засобів
1.6. Модернізація (капітальний ремонт) основних засобів
1.7. Списання основних засобів та зміна податкового призначення + ПДВ
1.8. Продаж основних засобів
1.9. Зміна стану, методів та способів відображення амортизації в обліку
1.10. Переоцінка основних засобів

2. Інші необоротні матеріальні активи
2.1. Пооб'єктний облік з різними методами нарахування амортизації
2.2. Кількісний облік з 100% нарахуванням амортизації

3. Нематеріальні активи
3.1. Придбання Нематеріальних активів та Введення їх в експлуатацію
3.2. Списання Нематеріального активу з балансу
3.3. Продаж нематеріального активу
3.4. Зміна параметрів амортизації Нематеріальних активів
3.5. Модернізація Нематеріальних активів

4. Закриття місяця: нарахування амортизації по основних засобах та нематеріальних активах + Звіти

Модуль 7. Складський облік
1. Налаштування складів, номенклатури та рахунків обліку

2. Загальні операції з запасами
2.1. Комплектація номенклатури у набори
2.2. Переміщення запасів між складами
2.3. Списання запасів для господарських потреб підприємства
2.4. Оприбуткування основних засобів як внесок до Статутного капіталу
2.5. Відображення результатів інвентаризації
2.6. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)
2.7. Переоцінка запасів на дату балансу
2.8. Накопичення та розподіл ТЗВ (транспортно-заготівельних витрат)
Модуль 8. Зарплата та кадри (ПРОФ версія)
1. Налаштування обліку зарплати
1.1. Заповнення виробничого календаря та створення графіків роботи
1.2. Параметри та налаштування зарплати
1.3. Способи відображення зарплати в обліку (рахунки витрат по зарплаті) + ЄСВ
1.4. Заповнення нормативних параметрів та довідників
1.5. Налаштування базових місяців індексації (за посадами)
1.6. Налаштування параметрів виплати податків із зарплати

2. Прийом на роботу працівників
2.1. Основне місце роботи (повний день)
2.2. Зовнішнє сумісництво (неповний робочий день)
2.3. Внутрішнє сумісництво
2.4. Працівник з інвалідністю (одразу або згодом)
2.5. Працівник з податковою соціальної пільгою
2.6. Працівник з аліментами або іншими утриманнями
2.7. Оформлення фізичних осіб за договором ЦПХ
2.8. Оформлення щомісячної оренди автомобіля у працівника
2.9. Налаштування зарплатного проекту та параметрів виплати зарплати

3. Поточні операції з працівниками
3.1. Звільнення з організації (посеред місяця)
3.2. Зміна окладу, посади або категорії працівника (Кадрове переведення)
3.3. Використання резерву відпусток
3.4. Нарахування та виплата відпустки
3.5. Нарахування та виплата лікарняних за рахунок підприємства
3.6. Нарахування та виплата лікарняних за рахунок ФСС
3.7. Нарахування та виплата допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
3.8. Створення інших видів нарахувань (загальна методика)

4. Нарахування та виплата авансу та зарплати
4.1. Аванс по факту відпрацьованого часу
4.2. Фіксований аванс
4.3. Нарахування та виплата основної зарплати
4.4. Формування Відомості та Розрахункових листків
Модуль 8. Зарплата та кадри (КОРП версія)
1. Налаштування кадрів та обліку зарплати
1.1. Параметри та налаштування Кадрів та Зарплати
1.2. Заповнення виробничого календаря та створення графіків роботи
1.3. Налаштування відрядної оплати праці (дані для розрахунку зарплати)
1.4. Створення посад та формування Штатного розпису
1.5. Способи відображення зарплати в обліку (рахунки витрат по зарплаті) та їх розподіл + ЄСВ
1.6. Налаштування індексації
1.7. Облік зарплати за РЕГІОНАМИ для 1-ДФ
1.8. Налаштування параметрів виплати податків із зарплати

2. Прийом на роботу працівників
2.1. Основне місце роботи (повний день)
2.2. Зовнішнє сумісництво (неповний робочий день)
2.3. Внутрішнє сумісництво
2.4. Працівник з інвалідністю (одразу або згодом)
2.5. Працівник з податковою соціальної пільгою
2.6. Працівник з аліментами або іншими утриманнями
2.7. Оформлення фізичних осіб за договором ЦПХ
2.8. Оформлення щомісячної оренди автомобіля у працівника
2.9. Налаштування зарплатного проекту та параметрів виплати зарплати

3. Поточні операції з працівниками
3.1. Звільнення з організації (посеред місяця)
3.2. Зміна окладу, графіку роботи, посади або категорії працівника (Кадрове переведення)
3.3. Відрядження та оплата за середнім заробітком
3.4. Реєстрація прогулі та неявок
3.5. Натуральні доходи працівників
3.6. Понаднормові та робота у святкові та вихідні
3.7. Робота у вечірні та нічні години
3.8. Надання матеріальної допомоги
3.9. Надання позик працівникам
3.10. Графіки відпусток та початкові дані
3.11. Використання резерву відпусток
3.12. Розрахунок відпускних, нарахування та виплата
3.13. Надання відпустки за власний рахунок
3.14. Відпустка по догляду за дитиною
3.15. Нарахування та виплата лікарняних за рахунок підприємства
3.16. Нарахування та виплата лікарняних за рахунок ФСС
3.17. Нарахування та виплата допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
3.18. Створення інших видів нарахувань (загальна методика)

4. Нарахування та виплата авансу та зарплати
4.1. Аванс по факту відпрацьованого часу
4.2. Фіксований аванс
4.3. Нарахування та виплата основної зарплати
4.4. Формування Відомості та Розрахункових листків

Модуль 9. Виробництво продукції та послуг
1. Налаштування виробництва
1.1. Налаштування параметрів обліку виробництва
1.2. Загальновиробничі витрати (ЗВВ) та показники нормальної потужності
1.3. Номенклатурні групи та номенклатури продукції/послуг
1.4. Налаштування специфікацій (калькуляцій) готової продукції
1.5. Планова собівартість

2. Накопичення прямих витрат (собівартості)
2.1. Списання запасів (вимога-накладна)
2.2. Списання вхідних послуг у собівартість
2.3. Використання напівфабрикатів та зустрічний випуск продукції

3. Випуск готової продукції (Звіт виробництва за зміну)

4. Надання послуг контрагентам (два способи)

5. Послуги внутрішнім підрозділам

6. Давальницьке виробництво
6.1. Облік у виробника давальницької сировини
6.2. Облік у замовника виробництва

7. Розрахунок фактичної собівартості продукції та послуг (Закриття місяця)
Модуль 10. Закриття періоду та звітність
1. Групові обробки по роботі з довідниками та документами

2. Робота з ОСВ, Аналізом рахунку, Аналізом субконто та ін

3. Нарахування податку на прибуток та визначення фінансових результатів

4. Експрес перевірка обліку та встановлення ліміту каси

5. Формування фінансової звітності (1-м, 2-м)

6. Панель керівника (звіти)

7. Нарахування та виплата дивідендів
  СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА ДІЄ ДО ПʼЯТНИЦІ (ВКЛ.)
  АКТУАЛЬНО ЩЕ
  Днів
  Годин
  Хвилин
  Секунд
  Курс з BAS Бухгалтерія ПРОФ
  Стандартний курс навчання
  3.970 грн
  7.500 грн
  • Постійний доступ до навчального кабінету з відеоуроками
  • Покрокові інструкціїї зі скрін-шотами для виконання домашніх завдань
  • Постійний доступ до Facebook-групидля відповідей на запитання по навчанню
  • Навчальна BAS Бухгалтерія ПРОФ на сервері (доступ на 3 міс.)
  • Фінальний іспит та pdf-Сертифікат
  Курс з BAS Бухгалтерія КОРП
  Стандартний курс навчання
  3.970 грн
  7.500 грн
  • Постійний доступ до навчального кабінету з відеоуроками
  • Покрокові інструкціїї зі скрін-шотами для виконання домашніх завдань
  • Постійний доступ до Facebook-групидля відповідей на запитання по навчанню
  • Навчальна BAS Бухгалтерія ПРОФ на сервері (доступ на 3 міс.)
  • Фінальний іспит та pdf-Сертифікат
  Для реєстрації введіть Ваші дані
  Для реєстрації введіть Ваші дані
  Платіть з розстрочкою від
  до 6 платежів
  • Розмір щомісячного платежу - 578 грн/міc
  до 6 платежів
  • Розмір щомісячного платежу - 578 грн/міc
  Оплата частинами надається без відсотків за умови здійснення
  чергових платежів без порушення строків
  Що кажуть про наше навчання Ваші колеги?
  Відмінний курс. Прийшлось дуже швидко вивчати, в зв'язку із зміною роботи (з бюджету на загальну з ПДВ) та програма в якій працювала зовсім відрізняється від BAS Бухгалтерія КОРП.
  Колись проходила курси навчання на 1С бухгалтерія, але все забулось т.я. не працювала, да і курс закінчився і все... ні якої підтримки.
  А тут така "виручалочка", прочитав подивився відео-навчання... Але ми не досконалі щось не розуміємо і все одно помилки то тут, то там... не можеш сама розібратися, до ночі сидиш голову "чухаєш".
  Євгенію пишеш "Хелп"... І тут Євгеній просто чарівник... все подивився, показав де помилки і "О Еврика".
  Євгеній, ще раз вам дифірамби, ви супер!!!! Ви знахідка для нас бухгалтерів . ДЯКУЮ.
  Я проходила навчання в січні 2020 року, майже два роки тому,яке проводилось в доступному,зручному форматі з зрозумілою,простою подачею. Жодне питання,яке задавалось учасниками не ігнорувалось, а роз"яснювалось. Ти не залишався на одинці з моментом НЕ РОЗУМІЮ,а тебе підводили до істини та ясності. Євгеній терпляче пояснював своїм учням незрозумілі моменти. На протязі цих двох років він не відмовляє у допомозі та відповідає та різні питання,хоча я уже давно не його учениця. Це дуже мило і приємно та безцінно,коли ти отримуєш таку підтримку від людини,яка тебе практично незнає. Це дорогого коштує. Дуже вдячна вам за людяність та розуміння. Всіх благ вам та вашій команді.
  Хочу порекомендувати команду "FINLABS", особливо Євгена Ганчева. Дуже задоволена навчанням, а саме відеоуроками, друкованими матеріалами, відповідями у фейсбуці Євгеном. Моя історія навчання почалась із зміни законодавства. Змінювалось програмне забезпечення (країна переходить на свою бухгалтеську програму) , змінювались і ми разом із ним. спочатку ПЗ редакція 2.0, тоді БАС КОРП, бухгалтерська програма, в якій я працюю по сьогоднішній день. І можу сказати ,напевно, з допомогою команди "FINLABS". в особі Євгена, я швидко навчилась орієнтуватись у новому програмному забезпеченні, одночасно виконуючи роботу головного бухгалтера. ТОМУ БАЖАЮ УСЬОМУ КОЛЕКТИВУ "FINLABS", УДАЧІ, НАТХНЕННЯ, НОВИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ВДЯЧНИХ СТУДЕНТІВ!!!! А бухгалтерам не сумніватись у виборі курсів навчання по роботі у бухгалтерській програмі. Професійно, доступно, зрозуміло.
  Прошла обучение на курсе. Что это мне дало? 1-настроила регистры под себя; 2- решила много вопросов по начислению зарплаты,аванса,договоров ГПД,уплаты налогов с з/п. 3-касса,авансовые отчеты теперь у меня без проблем; 4- полный контроль за НДСом(обязательства и кредит). Но больше всего мне понравилась поддержка Евгения Ганчева. Быстро надает ответы. Если была не согласна - в ходе дискуссии получала более полное и широкое определение.
  FinLabs - это спасательный круг и навигатор в вечно штормящем океане бухгалтерских страстей! Евгений Ганчев знает грамотный и простой ответ на любой вопрос о ведении учёта в 1С и BAS Бухгалтерии, заряжает позитивом и верой в себя. Учиться в школе FinLabs легко, просто и недорого. И это радует) Спасибо, что вы есть!
  Рада, что имею возможность проходить курс в FinLabs. Курс здорово построен, очень доходчивый и легок в использовании. Спасибо большое Александру и Сергею за помощь в установке. Очень приятные, компетентные и всегда на связи. Отдельно, огромное спасибо Евгению, за индивидуальный подход и помощь в прохождении курса.
  Made on
  Tilda